Jazyk

Jako úřední jazyk slouží srbochorvatština, zde tradičně označovaná za srbštinu, a to její ijekavská varianta (užívaná ještě také v Bosně a Hercegovině), psaná rovnocenně latinkou i cyrilicí.

Prezident

Prezident Filip VujanovićPrezident Republiky Černá Hora je volen na pětileté funkční období v přímých volbách.

Vláda

Hlavní článek: Vláda Republiky Černá HoraSoučasným premiérem Republiky Černá Hora a předsedou vlády je Željko Šturanović.

Reference

↑ http://www.montenegro.org/abolish.html↑ Černá Hora oficiálně požádala o přijetí do EU↑ http://en.wikipedia.

Externí odkazy

Další informace o tématu na projektech Wikimedia:

news

Obyvatelstvo

Hlavní článek: Demografie Černé HoryČernou Horu lze označit za stát relativně multikulturní. Černohorci tvoří pouze 43 % obyvatel země. Zbytek Srbové (32 %), Albánci (5 %), zbylých 20 % jsou jiné národnosti.

Politika

H

Cestovní ruch

V Černé Hoře velmi rychle kvete turistický ruch. Hlavní turistická letoviska se nacházejí u moře, jedná se o města Budva, Kotor, Ulcinj aj. ( Sveti Stefan, Sutomore , Bečići…)Hlavní hospodářské ukazatele:HDP - $ 5,918 mld.

Parlament

Parlament Republiky Černá Hora (Skupština Republike Crne Gore) vytváří zákony Černé Hory, ratifikuje mezinárodní smlouvy, navrhuje předsedu vlády, ministry a soudce; schvaluje státní rozpočet a vykonává další povinnosti uložené ústavou.

Přírodní podmínky

Hlavní článek: Geografie Černé HoryČerná Hora je velmi hornatý stát, celé území náleží k Dinárským horám. Nejvyšší vrcholky přesahují nadmořskou výšku 2500 m - Zla Kolata (2534 m), Dobra Kolata (2528 m), Rosni vrh (2524 m), Bobotov kuk (2523 m).

gallery

Středověk

Území Černé Hory bylo osídleno v raných dobách po přelomu letopočtu Ilyry, kteří však byli po stěhování národů vytlačeni Slovany na jih do dnešní Albánie. Od 10. století tu existovalo po několik dalších století knížectví Zeta, než je v 15. století dobyli Turci.

Ekonomika

Hlavní článek: Ekonomika Černé HoryČerná hora patří mezi nejchudší evropské země. Tato země měla HDP na obyvatele v paritě kupní síly 3800 USD (2005, CIA - The World Factbook) a byla tak druhou nejchudší zemí Evropy. Je členem Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Moderní dějiny

Až do roku 1852 tu vládli pravoslavní metropolité se sídlem v Cetinji. V tomto roce se země stala světským knížectvím pod vládou dynastie Petrovićů, které bylo pak roku 1910 povýšeno na království.

Dějiny

H

Související články

S